Opplæringen

Internet Explorer 9 - Viser faner på en separat rad

Hvis det er en ting jeg hatet om Internet Explorer 9 siden dag 1, er det faktum at det som standard viser både adressefeltet og listen over åpne faner på samme rad. Dette oversetter til en overfylt topprute som raskt blir ubrukelig. Hvordan løser du dette problemet? Vel ... løsningen er ganske enkel - du kan angi Internet Explorer 9 for å vise de åpne fanene på en egen rad. La oss se hvordan.

Først åpner du Internet Explorer 9 .

Deretter høyreklikker du på noen av dine åpne faner. Klikk på "Vis faner på en egen rad" i høyreklikkmenyen.

Problemet løst. Nå Internet Explorer 9, viser alle faner på en egen rad, like under adressefeltet.

For mer nyttige tips og veiledninger om Internet Explorer 9, sjekk ut artiklene anbefalt nedenfor.